ANTOLOGIA DEL CANT VALENCIÀ

TITOL: Materials inedits per a una «ANTOLOGIA DEL CANT VALENCIÀ» AUTORS: Manuel Marzal Barberà «el xiquet de Mislata» Descripció narrativa dels nostres cants expressius cant d´estil, i albaes. Estud preliminar, edició criíica, addicions biogràfiques i notes a cura de Carles A. Pitarch Alfonso. Associació d´Estudis del Cant Valencià. València any 2011 ISBN: 978-84-615-3810-2; Depòsit Legal:…