HIDRÀULICA EN LA VIL·LA ROMANA DE L’HORTA VELLA DE BÉTERA

ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IMPERIALS Josep María Burriel Alberich. Museu Arqueològic Municipal de Moncada y José Luis Jiménez Salvador. Universitat de València.  De les restes constructives conservades de caràcter hidràulic d’aquesta època (s. I-IV d.C.) cal destacar dos elements: a) el conjunt d’estructures que configuraren els balnea de la vil·la i per altra, b) l’aqüeducte. Són elements…

L´HORTA VELLA: GALERIA D´IMATGES

JACIMIENT ROMÀ DE L´HORTA VELLA El jaciment de l´Horta Vella (Bétera, València) mereix una atenció especial per ubicar-se l centre del tringle conformat per Saguntum, Valentía i Edeta-Líria.  Però per sobre de quansevol consideració, l´aspecte mès rellevant el constituiex el seu emplaçament, a mig camí entre Saguntum i Edeta-Llíria i en el límit septentrional del territorium de Valentia,…

Excavaciones en L´Horta Vella

VIII CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN L’HORTA VELLA

VIII CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA) José Luis Jiménez Salvador i Josep Mª Burriel Alberich La VIII campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) se ha desarrollado entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre de 2008, sufragada por el Ayuntamiento de Bétera y…

IX CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO ROMANO DE L´HORTA VELLA

IX Campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) José Luis Jiménez, Josep M. Burrieeel i Anna Lorena Ruiz La IX Campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) se desarrolló entre el 10 de septiembre y el 8 de octubre de 2009, sufragada por el…

Vista General de L´Horta Vella

L´HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA)

L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALENCIA) José Luis Jiménez Salvador i Josep Mª Burriel Alberich Hasta el presente, se han llevado a cabo siete campañas de excavación (2001-2007), que han proporcionado una interesante secuencia de ocupación. Ésta cubre un amplio marco cronológico dividido en cuatro fases consecutivas: Imperial (siglos I/II-IV); Tardoantigua I (mediados del siglo V); Tardoantigua II (final del siglo…

TROBALLES EPIGRÀFIQUES A LA VIL·LA ROMANA DE L’HORTA VELLA

TROBALLES EPIGRÀFIQUES A LA VIL·LA ROMANA DE L’HORTA VELLA (BÉTERA, VALÈNCIA) Ferran Arasa i Gil, Jose M. Burriel Alberich i José Luis Jiménez Salvador La vil·la romana de l’Horta Vella (Bétera, l’Horta Nord), situada a la vora del límit septentrional de la pertica valentina, s’excava des de l’any 2001 per un equip dirigit per J. L.…

Caracterización arqueométrica de cerámicas comunes y de cocina tardo-antiguas del asentamiento rural de L’Horta Vella

Caracterización arqueométrica de cerámicas comunes y de cocina tardo-antiguas del asentamiento rural de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) MIGUEL ÁNGEL CAU ONTIVEROS, LEANDRO FANTUZZI, EVANTHIA TSANTINI, JOSEP M. BURRIEL ALBERICH, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR y MIQUEL ROSSELLÓ MESQUIDA. Diversos contextos cerámicos recuperados en las excavaciones de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) han proporcionado evidencias sobre la ocupación…