PRIMER INFORME SOBRE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN TORRE BUFILLA, BÉTERA. (VALENCIA)

PRIMER INFORME SOBRE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN TORRE BUFILLA, BÉTERA (VALENCIA) Por: Pierre Guichard con la colaboración de: H. Bazzana y J.B. Dumas. Agosto, 1972 Se trata de una investigación sobre la sociedad musulmana en el antiguo reino de Valencia, en el tránsito del periodo islámico al cristiano, o sea, en los siglos XII al…

ANTOLOGIA DEL CANT VALENCIÀ

TITOL: Materials inedits per a una «ANTOLOGIA DEL CANT VALENCIÀ» AUTORS: Manuel Marzal Barberà «el xiquet de Mislata» Descripció narrativa dels nostres cants expressius cant d´estil, i albaes. Estud preliminar, edició criíica, addicions biogràfiques i notes a cura de Carles A. Pitarch Alfonso. Associació d´Estudis del Cant Valencià. València any 2011 ISBN: 978-84-615-3810-2; Depòsit Legal:…