Sobre el centre

coneix-nos millor

Història

El Centre d’Estudis locals de Bétera (C.E.L.B)  es caracteritza per ser un mitjà, laic, cívic i amb independència política. Té com a objectiu principal, promoure i coordinar estudis de qualsevol matèria que tinga com a marc de referència la ciutat de Bétera

El Centre es defineix com un mitjà de recopilació i transmissió cultural obert a tothom, de caràcter laic, cívic i amb una total independència política i ideològica.

Finalitats:

 

 

  1. Col.laborar en la localització i recuperació del patrimonio local dispers mitjançant l´adquisició d´originals , obtenció de còpies, microfilmacions, etc… amb la creació d´una base referencial.
  2. Aconseguir els recursos necessaris per a editar monografies o la recopilació d´aquells treballs més significatius que tracten sobre Bétera.
  3. Col.laborar amb institucions públiques i privades en la realització d´estudis relacionats en Bétera.
  4. Col.laborar amb les associacions cíviques i entitats públiques del municipi en la realització d´activitats relacionades amb Bétera.
  5. Coordinar-se amb les institucions educatives per a l´obtenció de suport acadèmic de les activitats investigadores (homologació de crèdits, treballs de curs, assignatures optatives, etc…).
  6. Totes aquelles altres finalitats conseqüents amb estudis sobre Bétera.

Per al compliment de les finalitats enumerades en el apartat anterior, es realitzaran les següents activitats:

 • col.laborar en la creació d’arxius del municipi per a la seua conservació i catalogació amb l´objetiu de realitzar exposicions i publicacions sobre qualsevol aspecte de Bétera.

 

 • Vetlar pel patrimoni material i immaterial de Bétera i proposar a l’ajuntament de Bétera l’estudi, la rehabilitació i conservació dels patrimonis.

 

 • Oferir als i les estudiants universitaris/es la possibilitat de realitzar estudis locals sobre els diferents aspectes del municipi: Economia, Geografia, Memòria històrica, Ciències Socials, Medicina, Arquitectura, filologia, Botànica, Belles Arts…

 

 • Proposar als i a les mestres, professors/es i estudiants de Ciències de l´Educació la elaboració de materials didàctics sobre qüestions relacionades en Bétera per a utilitzar a les escoles de Bétera.

 

 • Creació de rutes didàctiques per a escolar per el casc urbà i paratges del terme municipal.

 

Esteu tots i totes convidats a participar i col·laborar en el Centre enviant les vostres aportacions, estudis, material documental, gràfic, bibliogràfic, vivències col·lectives i personals, etc.

COL.LABORADORS

Fundador del Centre d'estudis locals de Bétera

Jorge A. Alonso Berzosa

Jorge A. Alonso Berzosa, va nàixer el 13 de març de 1946 a Burjassot (València) . Va cursar estudis de Magisteri en la Normal de València.

Va treballar com a mestre interí en uns quants pobles de la Comunitat Valenciana: Alfara del Patriarca, Alboraya, Catarroja i Moncada. En 1972 va començar com a mestre de primària en el Col·legi Parroquial «Marqués de Dos Aguas» de Bétera (València) . Va ser director del centre durant diversos anys.

Durant els anys 1999 – 2003, va ser regidor d’educació i cultural de l’ajuntament de Bétera. Va iniciar la Jornades Educatives Municipals, reconegudes oficialment pel CEFIRE i va començar la campanya d’arqueologia de la vila romana de L´Horta Vella. Coautor de diversos llibres sobre Bétera: «Junta de Montes i Senyoriu Territorial de Bétera«, la seua història, la seua obra (1878 – 2004) . «Asilo-Colegio Ntra. Sra. del Carme». Bétera i el seu Patrimoni.

Actualment està jubilat i és el fundador del Centre d’Estudis locals de Bétera.

Contacta amb Jorge

jorge@centredeestudislocals.es