HIDRÀULICA EN LA VIL·LA ROMANA DE L’HORTA VELLA DE BÉTERA

ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IMPERIALS Josep María Burriel Alberich. Museu Arqueològic Municipal de Moncada y José Luis Jiménez Salvador. Universitat de València.  De les restes constructives conservades de caràcter hidràulic d’aquesta època (s. I-IV d.C.) cal destacar dos elements: a) el conjunt d’estructures que configuraren els balnea de la vil·la i per altra, b) l’aqüeducte. Són elements…