NOMINA DELS RECTORS DE LA PURISIMA

NÒMINA DELS RECTORS DE LA PURÍSSIMACONCEPCIÓ DE BÉTERA Domingo Doménech (1364)Ponce de Puig (1365)……Bernat Desplugues (1452)Luis Rabassa Perellòs (1489-1499)Francesc Prats (1502)Francesc Rodríguez (1537)Pere Cebrià (1547)Joan Pasqual (1565)Joan Bonet (1570-1585)Andreu Castellanos (1585-1608)Andreu Grau (1608-1617)Tomàs Brotons (1618-1622)Vicent Ortells (1622-1644)Jaume Mas (1644, 1656)Bertomeu Vendrell (1663, 1678)Jaume Sancho (1682)Josep Berthomeu (1689, 1693)Tomàs Fuster (1694, 1700)Maties Baldoví (1725)Francesc Baudés (1730)Felip…