DCUMENTO HISTÓRICO: MODELO DE CONTRATO PARA MAESTRAS. AÑO 1923

DOCUMENTO HISTORICO: MODELO DE CONTRATO PARA MAESTRAS. AÑO 1923DOCUMENTO HISTÓRICO Modelo de Contrato para MaestrasAño 1923 Este es un acuerdo entre la señorita………………………………………………………………Maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela…………………………………………por la cual la señorita………………………………………………………………………………………acuerda impartir clases durante un período de ocho meses a partir …………. de septiembre de 1923. El Consejo de Educación acuerda pagar a…

EDUCACIÓ

L ´ESCOLA D´ABANS És la meua intenció amb estes fotografies, evocar l’olor d’aquelles aules, les grans suades del pati de recreació, els dies que féiem «fuchina» i ens anàvem algun hort a menjar fruita i als companys d’aquella època, és el meu objectiu fer un retrocés a la infantesa. Recordar aquelles aules velles i fredes,…