PERSISTÈNCIA A BÉTERA DE
L’ORDE DE CALATRAVA I ELS SEUS
COMANADORS (1606-1812)

PERSISTÈNCIA A BÉTERA DE L’ORDE DE CALATRAVA I ELS SEUS COMANADORS (1606-1812) Juan Manuel Pons Campos INTRODUCCIÓEl tema que els presente, crec que els podrà sorprendre. Intentaré aclarir-lo el millor que puga desenvolupat-lo en dos parts. A la primera explicaré com l’Orde de Calatrava va estar present a Bétera a ple rendiment fins l’any 1633…