LA LINEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL

TÍTOL: <<LA LINEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL>> AUTORES: JOSÉ ALEIXANDRE; JULIO BADENES Y ESTEBAN CLEMENTE EDITA: Ajuntament de Rafelbunyol, Any 2019; ISBN: 978-84-09-116307-6; Depósito Legal: V-3405-2019 SIPNOSIS: Amb aquesta publicació, volem fer una aportació a lahistòria local que, a mes de posar llum en uns fets rellevants, servisca de sensibilització i potencie un pensament…