LA LINEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL

TÍTOL: <<LA LINEA DE DEFENSA INMEDIATA EN RAFELBUNYOL>> AUTORES: JOSÉ ALEIXANDRE; JULIO BADENES Y ESTEBAN CLEMENTE EDITA: Ajuntament de Rafelbunyol, Any 2019; ISBN: 978-84-09-116307-6; Depósito Legal: V-3405-2019 SIPNOSIS: Amb aquesta publicació, volem fer una aportació a lahistòria local que, a mes de posar llum en uns fets rellevants, servisca de sensibilització i potencie un pensament…

HIDRÀULICA EN LA VIL·LA ROMANA DE L’HORTA VELLA DE BÉTERA

ESTRUCTURES HIDRÀULIQUES IMPERIALS Josep María Burriel Alberich. Museu Arqueològic Municipal de Moncada y José Luis Jiménez Salvador. Universitat de València.  De les restes constructives conservades de caràcter hidràulic d’aquesta època (s. I-IV d.C.) cal destacar dos elements: a) el conjunt d’estructures que configuraren els balnea de la vil·la i per altra, b) l’aqüeducte. Són elements…