Les Bandes de Música a Bétera. ORIGEN I EVOLUCIÓ

TÍTOL: «Les Bandes de Música a Bétera. ORIGEN I EVOLUCIÓ» AUTOR: Ramón Asensi i Ramón EDITA: Ajuntamente de Bétera; Dipósit legal: V-1594-2022; ISBN: 978-84-09-41401-7 SIPNOSIS: La següent história sobre les nostres bandes de música no hauría esta possible sense el treball d´investigació fet cap a l´any 1985 per Maite Casanoves i Juan Arnal Pía. Persones que,…